Αγορά ακινήτου

Τι πρέπει να γνωρίζω κατά την διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου?

Αν έφτασε η στιγμή για την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

 • Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας, το σκοπό και τη χρήση του ακινήτου.
 • Αποφασίστε το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε για την αγορά.
 • Εάν πρόκειται να δανειοδοτηθείτε, αναγνωρίστε τη δανειοληπτική σας ικανότητα: με τι ποσό, τι όρους και ποιες προϋποθέσεις.
 • Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.
 • Ενημερωθείτε για τις τιμές των ακινήτων στις περιοχές αυτές.
 • Υπολογίστε τις επιπλέον δαπάνες σας ως αγοραστή (πέραν της τιμής του ακινήτου και της μεσιτικής αμοιβής) για Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά έξοδα και Φόρο μεταβίβασης.
 • Απευθυνόμενοι στο Lafazani Homes θα έχετε την συμβολή μας ως επαγγελματίες σε κάθε βήμα σας, ώστε να αποκτήσετε το ακίνητο που σας ταιριάζει.

 

Βρήκα το ιδανικό ακίνητο. Ποια είναι η διαδικασία αγοράς;

 

Όταν βρεθεί το ακίνητο της αρεσκείας σας και έπειτα από μια διαδικασία επιτυχημένης διαπραγμάτευσης ακολουθεί το στάδιο της Προκαταβολής. Τότε λοιπόν δίδεται μια προκαταβολή από εσάς στον ιδιοκτήτη/πωλητή, υπογράφοντας ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή προχωρώντας σε Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο, προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.

 

Οι δύο πλευρές συμφωνούν και συνυπογράφουν τα εξής:

 

 • Το ύψος της αξίας του ακινήτου
 • Το ποσό προκαταβολής
 • Τον τρόπος εξόφλησής του
 • Ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις (εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή)
 • Την προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων (για τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου)
 • Οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή και τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

 

Αυτήν την διαδικασία μπορεί να την διενεργήσει πληρεξούσιος δικηγόρος.

 

Με την υπογραφή του προσύμφωνου παραλαμβάνετε τον φάκελο του ακινήτου, ώστε να διεξαχθεί από τον δικηγόρο σας ο απαραίτητος έλεγχος τίτλων.

 

Με την έγκριση του δικηγόρου σας, ο συμβολαιογράφος σας ετοιμάζει το συμβόλαιο και τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης που συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο, πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Απαραίτητο είναι να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

 

Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται Αναλυτικό Δελτίο και η αξία αγοράς του ακινήτου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

 

Άλλαξα γνώμη. Τι γίνεται με την προκαταβολή;

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη εκτός κι αν η υπαναχώρησή σας οφείλεται σε νομικό ή τεχνικό πρόβλημα του ακινήτου (υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τράπεζες, μη καθαροί τίτλοι, τεχνικά προβλήματα κλπ.) που επισημάνθηκε από τον Δικηγόρο σας κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου των Τίτλων Ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

 

 

Αγοράζω ακίνητο με δάνειο. Τι πρέπει να προσέξω;

Αν το ακίνητο αγοραστεί με δάνειο, παράλληλα με τον νομικό έλεγχο, οφείλετε να προσκομίσετε στην Τράπεζα που θα σας δανειοδοτήσει πλήρη φάκελο του ακινήτου που θα περιέχει:

 

 • το συμβόλαιο του ακινήτου
 • αντίγραφο οικοδομικής αδείας
 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • διάγραμμα κάλυψης
 • κατόψεις
 • συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

 

Συνήθως οι τράπεζες τα παραπάνω έγγραφα τα ζητούν θεωρημένα. Επίσης, θεωρείται αναγκαίος και ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου από τον μηχανικό.

 

Δίπλα σας μέχρι την υπογραφή συμβολαίου

Ο ρόλος μας ως μεσιτικό γραφείο δεν περιορίζεται απλά στην εύρεση αγοραστή ή την επιτυχημένη διαπραγμάτευση μόνο. Τελικός μας στόχος παραμένει η πώληση του ακινήτου και η υπογραφή του συμβολαίου. Ως σύμβουλοι ακινήτων, είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τις ανησυχίες των δύο πλευρών, να λειτουργούμε ως γέφυρα επικοινωνίας και ως ο καταλύτες ενός deal. Εγγυόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.