ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του είναι η ενδεχόμενη αγορά ακινήτου. Πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας άνθρωπος στη ζωή του και γι’ αυτό η τελική απόφαση δεν πρέπει να παρθεί με παρορμητισμό αλλά με σύνεση.

Είτε αφορά αγορά οικοπέδου με σκοπό τη μεταγενέστερη ανέγερση κατοικίας, είτε για αγορά μονοκατοικίας, είτε για αγορά οριζόντιας (διαμερίσματος) ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός τόσο στην προσωπική του επιλογή όσο και στη τηρούμενη διαδικασία, ώστε να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις μελλοντικά.

Αν έφτασε η στιγμή για την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας, το σκοπό και τη χρήση του ακινήτου.
 • Αποφασίστε το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε για την αγορά.
 • Εάν πρόκειται να δανειοδοτηθείτε, αναγνωρίστε τη δανειοληπτική σας ικανότητα: με τι ποσό, τι όρους και ποιες προϋποθέσεις.
 • Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.
 • Ενημερωθείτε για τις τιμές των ακινήτων στις περιοχές αυτές.
 • Υπολογίστε τις επιπλέον δαπάνες σας ως αγοραστή (πέραν της τιμής του ακινήτου και της μεσιτικής αμοιβής) για Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά έξοδα και Φόρο μεταβίβασης.

Απευθυνόμενοι στο Lafazani Homes θα έχετε την συμβολή μας ως επαγγελματίες σε κάθε βήμα σας, ώστε να αποκτήσετε το ακίνητο που σας ταιριάζει.

Βρήκα το ιδανικό ακίνητο. Ποια είναι η διαδικασία αγοράς;

Όταν βρεθεί το ακίνητο της αρεσκείας σας και έπειτα από μια διαδικασία επιτυχημένης διαπραγμάτευσης ακολουθεί το στάδιο της Προκαταβολής. Τότε λοιπόν δίδεται μια προκαταβολή από εσάς στον ιδιοκτήτη/πωλητή, υπογράφοντας ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή προχωρώντας σε Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο, προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν και συνυπογράφουν τα εξής:

 • Το ύψος της αξίας του ακινήτου
 • Το ποσό προκαταβολής
 • Τον τρόπος εξόφλησής του
 • Ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις (εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή)
 • Την προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων (για τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου)
 • Οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή και τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

Αυτήν την διαδικασία μπορεί να την διενεργήσει πληρεξούσιος δικηγόρος.

Με την υπογραφή του προσύμφωνου παραλαμβάνετε τον φάκελο του ακινήτου, ώστε να διεξαχθεί από τον δικηγόρο σας ο απαραίτητος έλεγχος τίτλων.

Με την έγκριση του δικηγόρου σας, ο συμβολαιογράφος σας ετοιμάζει το συμβόλαιο και τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης που συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο, πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Απαραίτητο είναι να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται Αναλυτικό Δελτίο και η αξία αγοράς του ακινήτου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Αγοράζω ακίνητο με δάνειο. Τι πρέπει να προσέξω;

Αν το ακίνητο αγοραστεί με δάνειο, παράλληλα με τον νομικό έλεγχο, οφείλετε να προσκομίσετε στην Τράπεζα που θα σας δανειοδοτήσει πλήρη φάκελο του ακινήτου που θα περιέχει:

Το συμβόλαιο του ακινήτου


Αντίγραφο οικοδομικής άδειας


Τοπογραφικό διάγραμμα


Διάγραμμα κάλυψης


Κατόψεις


Συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.


Συνήθως οι τράπεζες τα παραπάνω έγγραφα τα ζητούν θεωρημένα. Επίσης, θεωρείται αναγκαίος και ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου από τον μηχανικό.

Δικαιολογητικά που χρειάζεται ο αγοραστής

Σε μια αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας, ο κάθε συμβαλλόμενος καλείται να προβεί στην συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών-εγγράφων ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της υπογραφής των συμβολαίων.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα  Δικαιολογητικά που βαρύνουν την αγορά ακινήτου:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Απόδειξη πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί. (Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο αγοραστής έχει υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμβολαίου ειδική δήλωση που τη συντάσσει ο συμβολαιογράφος, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου Α’ κατοικίας

Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα, να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν αλλά και ότι δεν κατέχει κατά πλήρη κυριότητα άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
 • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
 • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.
 • Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, ο συμβολαιογράφος καταθέτει ένα αντίγραφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Δίπλα σας μέχρι την υπογραφή συμβολαίου

Ο ρόλος μας ως μεσιτικό γραφείο δεν περιορίζεται απλά στην εύρεση αγοραστή ή την επιτυχημένη διαπραγμάτευση μόνο. Τελικός μας στόχος παραμένει η πώληση του ακινήτου και η υπογραφή του συμβολαίου. Ως σύμβουλοι ακινήτων, είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τις ανησυχίες των δύο πλευρών, να λειτουργούμε ως γέφυρα επικοινωνίας και ως ο καταλύτες ενός deal. Εγγυόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.